Održana prva obuka za instruktore

Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, 13. 2. 2015 održana je prva obuka instruktora. Rukovodilac obuka bila je Biljana Kordić, saobraćajni inženjer, nastavnik na Saobraćajnoj školi u Zemunu.