Nastavlja se primena programa POKRENI BAJS u Beogradu

Na konkursu Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, „JUGO CIKLING KAMPANJA“ dobila je sredstva za primenu projekta „POKRENI BAJS NA NOVOM BEOGRADU“. Planirano je da se program primeni na sve učenike IV razreda u 20 osnovnih škola, ukupno oko 2000 dece. Pored obuke, projektom je predviđeno i da se Gradu predloži unapređenje biciklističkih staza i izgradnja novih, tako da bi sve osnovne škole bile povezane u mrežu. Pored obuke, učenici će zajedno sa roditeljima i nastavnicima za svaku školu napraviti linije kretanja od kuće do škole koje bi trebalo da budu nove biciklističke staze. Na bazi njihovih zahteva, JCK će napraviti predlog dogradnje bicikiklističke mreže i neophodnih elemenata za povećanje bezbednosti biciklista. Cilj je da učenici, kada napune 12 godina, mogu slobodno i bezbedno da idu biciklim u školu. Na taj način će i staze na Novom Beogradu početi da se koriste i u druge svrhe, osim rekreacije.

U opštini Novi Beograd, 12.1.2016. godine održana je preliminarna obuka nastavnika koji će biti instruktori svojim učenicima. Obuci je prisustvovalo oko 40 nastavnika iz gotovo svih novobeogradkih škola. Slike sa obuke se mogu videti OVDE.